Едноставна и транспарентна цена

Од рано до претпријатие, имаме те покриено. Започнете со 14 дена бесплатно. Годинето плаќање ви заработува два месеци бесплатно!

XVC11

The perfect starting point for growing an online presence.

₹499.00 Месечно

₹-1.00 Квартален

₹-1.00 Полу Годишно

₹-1.00 Годишно • Intel Xeon Gold

 • 1 Core CPU

 • 2 GB RAM

 • 20 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • XVC12

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹699.00 Месечно

  ₹-1.00 Квартален

  ₹-1.00 Полу Годишно

  ₹-1.00 Годишно • Intel Xeon Gold

 • 2 Core CPU

 • 2 GB RAM

 • 40 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • XVC13

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹899.00 Месечно

  ₹-1.00 Квартален

  ₹-1.00 Полу Годишно

  ₹-1.00 Годишно • Intel Xeon Gold

 • 2 Core CPU

 • 4 GB RAM

 • 40 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • XVC14

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹999.00 Месечно

  ₹-1.00 Квартален

  ₹-1.00 Полу Годишно

  ₹-1.00 Годишно • Intel Xeon Gold

 • 3 Core CPU

 • 4 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • Сите цени не вклучуваат ДДВ со 20% Споредете карактеристики