Едноставна и транспарентна цена

Од рано до претпријатие, имаме те покриено. Започнете со 14 дена бесплатно. Годинето плаќање ви заработува два месеци бесплатно!

XVC11

The perfect starting point for growing an online presence.

₹399.00 Месечно

₹-1.00 Квартален

₹-1.00 Полу Годишно

₹-1.00 Годишно • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 1 x 2.6 GHz

 • 2 GB RAM

 • 20 GB SSD

 • 4TB Bandwidth

 • XVC12

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹499.00 Месечно

  ₹-1.00 Квартален

  ₹-1.00 Полу Годишно

  ₹-1.00 Годишно • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 1 x 2.6 GHz

 • 4 GB RAM

 • 40 GB SSD

 • 8TB Bandwidth

 • XVC13

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹799.00 Месечно

  ₹-1.00 Квартален

  ₹-1.00 Полу Годишно

  ₹-1.00 Годишно • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 2 x 2.6 GHz

 • 8 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 10TB Bandwidth

 • XVC14

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹1,499.00 Месечно

  ₹-1.00 Квартален

  ₹-1.00 Полу Годишно

  ₹-1.00 Годишно • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 4 x 2.6 GHz

 • 16 GB RAM

 • 160 GB SSD

 • 32TB Bandwidth

 • Сите цени не вклучуваат ДДВ со 20% Споредете карактеристики