Едноставна и транспарентна цена

Од рано до претпријатие, имаме те покриено. Започнете со 14 дена бесплатно. Годинето плаќање ви заработува два месеци бесплатно!

Basic

The perfect starting point for growing an online presence.

₹49.00 Месечно

₹104.00 Квартален

₹209.00 Полу Годишно

₹399.00 Годишно

 • Starts with 1 site
 • 5GB WebSpace
 • 500GB Bandwidth
 • 50 MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Normal

The perfect starting point for growing an online presence.

₹99.00 Месечно

₹289.00 Квартален

₹499.00 Полу Годишно

₹799.00 Годишно

 • Starts with 1 site
 • 10GB WebSpace
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Unlimited

The perfect starting point for growing an online presence.

₹199.00 Месечно

₹499.00 Квартален

₹849.00 Полу Годишно

₹1,600.00 Годишно

 • Starts with 1 site
 • Unlimited WebSpace
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free XYZ Domain
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Unlimited Pro

The perfect starting point for growing an online presence.

₹299.00 Месечно

₹849.00 Квартален

₹1,599.00 Полу Годишно

₹2,999.00 Годишно

 • Starts with Unlimited site
 • Unlimited WebSpace
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free XYZ Domain
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support
Сите цени не вклучуваат ДДВ со 20% Споредете карактеристики