قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

Basic

The perfect starting point for growing an online presence.

₹49.00 هر ماه

₹104.00 سه ماهه

₹209.00 نیمه سالانه

₹399.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • 5GB WebSpace
 • 500GB Bandwidth
 • 50 MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Normal

The perfect starting point for growing an online presence.

₹99.00 هر ماه

₹289.00 سه ماهه

₹499.00 نیمه سالانه

₹799.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • 10GB WebSpace
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Unlimited

The perfect starting point for growing an online presence.

₹199.00 هر ماه

₹499.00 سه ماهه

₹849.00 نیمه سالانه

₹1,600.00 در سال

 • Starts with 1 site
 • Unlimited WebSpace
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free XYZ Domain
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

Unlimited Pro

The perfect starting point for growing an online presence.

₹299.00 هر ماه

₹849.00 سه ماهه

₹1,599.00 نیمه سالانه

₹2,999.00 در سال

 • Starts with Unlimited site
 • Unlimited WebSpace
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Free Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • Free XYZ Domain
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support
مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست